Skip to: site menu | section menu | main content

KÖPINGSBOKEN

Lokalhistorisk årsbok.
» »

Köpingsboken utkommer årligen sedan 2000. Preliminärt finns den att köpa från den första lördagen i december varje år

Årsböcker:

Övrigt:

"Jägmästare Josef Arpi..."


Kontakta oss

Köpingsboken 2001:

Du tronar på minnen

Omslagsbilden

S:t Olovsskolan.
Foto:Thomas Ljungqvist

Läs om den historieförfalskande prästen från Munktorp, flickan som ledde gymnastikgruppen vid två olympiader, barnen på daghemmet "Kulan" och den siste fogden på Köpingshus.

Köpings lucior, Köpings silhuettklippare och brandkåren är några andra exempel på artiklar..

I boken ingår en CD med musik, och de olika musikerna presenteras var för sig.

219 sid., ill., CD. Pris 250 kr + ev porto

Back to top